Du sparer mye penger dersom du velger å selge eiendom privat uten megler.

Her er en huskeliste over hva du bør gjøre når du vil selge eiendom privat uten megler.

Se på grunnboka

Gå inn på www.seeiendom.no og se hva som er tinglyst på eiendommen. Her skriver du inn kommunenummer, gårdsnummer og bruksnummer, og eventuelt seksjonsnummer, andelsnummer eller festenummer. Når du velger vis mer informasjon om eiendommen vil du blant annet få innsyn i grunnboka som gir deg oversikt over hva som er […]