Advokatoppgjør

Selg eiendom privat

Kontaktpersoner: Advokat Olav Gunnheim og advokat Renate Lia MNA

Tillatelse fra Finanstilsynet – Renate Lia

Tillatelse fra Finanstilsynet – Olav Gunnheim

Advokatfirmaet Gunnheim AS

 

Org. Nr. 912 799 077
Torggata 10, P.b. 445, Sentrum, 0103 Oslo
Tlf. 95123688 – 91319629
E-post: advokat@selgeiendom.no

Meglerkonto: 8475.10.70062 (DB)

Bestilling av oppgjør