Selge eiendom uten megler – rimelig oppgjør gjennom advokat

Selgeiendom.no bistår ifm. boligsalg og eiendomsoverføring over hele landet til svært gunstig pris.

Du kan selge eiendom uten megler på www.finn.no, og bestille et raskt og rimelig oppgjør gjennom advokat her. Da kan du spare flere tusen kroner i meglerhonorar.

Selgeiendom.no, tilbyr fast pris – kr. 9.900 inkl.  MVA – for oppgjør;

(Utarbeidelse av kjøpekontrakt, dokumenthåndtering/kontroll av dokumenter, inneståelseserklæring, sletting av heftelser på eiendommen, overtagelsesprotokoll, tinglysning av skjøte, pantedokument, overføring av borettsandel, festekontrakt mv.)

(NB! For eiendommer med salgssum over 2 mill. vil det påløpe et tillegg i pris tilsvarende 1 promille av salgssummen.)

 


Re. Salg av Gnr. 167 – Bnr. 3, fnr. 13 – Birkenes

«Takk for hurtig saksbehandling og oppgjør. Det har vært en fin og positiv opplevelse for oss. Vi vil anbefale dine tjenester til andre som skal selge/kjøpe eiendom. Mvh Liv-Berit Finseth og Ole Jørgen Finnekåsa»

Re. Salg av Gnr. 28 – Bnr. 112/167 – Fjell

«Jeg vil også gi deg en takk for veldig god oppfølging, hjelp, tilbakemeldinger og en god service, fått greie svar på alle våre henvendelser og spørsmål. Ingen problem med å henvise andre til ditt kontor. Med vennlig hilsen Eva og Kjell Berge.»

 


 Vilkår/betingelser  for et rimelig oppgjør gjennom advokat når du vil selge eiendom uten megler

  • Tilbudet gjelder ikke ved salg av næringseiendom eller ved salg etter Bustadsoppføringsloven
  • Kjøper dekker tinglysningsgebyr og dokumentavgift (2,5 % av salgssum)
  • Selger dekker i tillegg eventuelle utgifter forbundet med sletting av heftelser og innhenting av dokumentasjon tilhørende eiendommen
  • Salgssummen for eiendommen må dekke alle heftelser
  • Betaling for oppgjør og advokat skjer ifm. overføring av kjøpesum
  • Kjøpesummen overføres til selger når heftelser er slettet og kjøper har fått tinglyst skjøte og pantobligasjon

INFORMASJON OM SAKSGANGEN I FORBINDELSE MED Å SELGE EIENDOM UTEN MEGLER

Kontrakt

Når et bud er akseptert av selger, tar selger kontakt med oss og bestiller oppgjør.  Bestillingsskjema på denne nettsiden kan benyttes, så tar vi raskt kontakt.

Vi innhenter nøvendige dokumentasjon/opplysninger som vi  trenger for å fylle ut alle dokumenter som skal signeres ifm. eiendomsoverdragelsen.

Kontrakt utarbeides og vi innhenter  bilag til kontrakt.

Også i de tilfellene du vil selge eiendom uten megler vil bilagene til kontrakten for eksempel være; takst eller boligsalgsrapport, bekreftet utskrift av grunnbok og eiendomsinformasjon. I tillegg vedlegges ofte grunnkart, målebrev, midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, gjeldende arealplaner,  reguleringsplaner, tilknytning til vann og avløp, adkomst til eiendommen, kommunale avgifter/gebyrer, info om pipe ildsted mv. De fleste bilagene kan innhentes fra www.infoland.no.

Når du vil selge eiendom uten megler er det er viktig at kontrakten inneholder opplysninger om bl.a. overtagelses- og oppgjørstidspunkt, fullmakt til advokat om å bistå ifm. oppgjøret, opplysninger om heftelser, lån på eiendommen, hva slags innbo eller løsøre som skal følge eiendommen, eierbrøk ved to kjøpere, samtykke fra ektefelle/samboer ved salg av felles bolig.

Det tas gjerne forbehold om endringer av avgifter.

Kjøpesummen innbetales på advokatens klientkonto, og blir overført til selger når kjøper har fått tinglyst skjøte eller hjemmelsdokumentet.

I forbindelse med at kjøper og selger signerer kontrakten, skal selger også underskrive skjøte/hjemmelsdokument, samt sikringsobligasjon med urådighetserklæring. Det settes også opp en oppgjørsinstruks med adressat og kontonummer for oppgjøret.

Kjøper undertegner egenerklæring vedrørende selveierseksjon, evt. egenerklæring vedrørende konsesjonsfrihet/konsesjonssøknad.

Lånenummer på evt. heftelser noteres.

Selge eiendom uten megler – Oppgjør gjennom advokat

Kjøpers bank/långiver ber ofte advokaten om å avgi en inneståelseserklæring slik at långiver er sikret avtalt prioritet/pant i eiendommen.

Det innhentes videre lånesaldo og bekreftelse fra selgeres pantekreditorer om at pantet slettes. Oppgjør vil bare finne sted etter at en slik skriftlig bekreftelse er mottatt. Dersom lån flyttes over til selgers nye eiendom er det viktig å kontrollere at sikkerheten er etablert på den nye eiendommen før pantet slettes.

Noen kredittinstitusjoner har egne regler om delinnfrielse, overtagelse av lån mv. dette må undersøkes. Det må også avklares om det er nødvendig med evt. konsesjon, godkjennelse av styre, forkjøpsrett eller lignende.

selge eiendom uten megler

Selge eiendom uten megler

Når du velger å selge eiendom uten megler vil advokaten sørge for at kjøper og selger undertegner en overtagelsesprotokoll. Denne forutsetter at kjøper og selger i fellesskap har gjennomgått eiendommen, herunder rydding og rengjøring. Kjøper erklærer eiendommen for ryddet og rengjort og overtar eiendommen i henhold til kjøpekontrakten. Selger har overlevert samtlige nøkler til kjøper, strømmåler og vannmåler er avlest i fellesskap, og skal oversendes leverandør.  Fordeling av evt. fellesutgifter/husleie/kommunale avgifter (pro & contra) er foretatt av partene.

Oppgjør gjennom advokat avsluttes med avregning eller en oppstilling til kjøper og selger, herunder også evt. krav som selger har på forsinkelsesrenter.

I det alt vesentligste gjennomføres oppgjøret gjennom advokat via e-post og vanlig post.

Tinglysning

Tinglysningsgebyr betales etterskuddsvis, og belastes kjøper. Det er innsender som er ansvarlig for betalingen.

Salgsverdien er grunnlaget for dokumentavgiften på 2,5 %. Dokumentavgiften betales av kjøper. Normalt er dette 2,5 % av kjøpesummen når eiendommen er solgt på det frie marked. Det finnes unntak, for eksempel ved nybygg, hvor dokumentavgiften kan være 2,5 % av tomteverdien.

Skjøtet sendes til Kartverket i to eksemplarer. Evt. egenerklæring om konsesjonsfrihet må vedlegges.

Utsteder må undertegne alle sidene. Underskrift bekreftes av vitner/advokat.

 

For mer informasjon se www.kartverket.no.

Bestill oppgjør


Huskeliste
Selge eiendom selv- huskeliste