Du sparer mye penger dersom du velger å selge eiendom privat uten megler.

Her er en huskeliste over hva du bør gjøre når du vil selge eiendom privat uten megler.

Se på grunnboka

Gå inn på www.seeiendom.no og se hva som er tinglyst på eiendommen. Her skriver du inn kommunenummer, gårdsnummer og bruksnummer, og eventuelt seksjonsnummer, andelsnummer eller festenummer. Når du velger vis mer informasjon om eiendommen vil du blant annet få innsyn i grunnboka som gir deg oversikt over hva som er tinglyst på eiendommen.

Innhent dokumentasjon om eiendommen

www.infoland.no kan du bestille det meste av dokumentasjon som omhandler eiendommen. Det vil si reguleringsplaner, opplysninger om kommunale avgifter, grunnboksutskrift, kart, over eiendommen, midlertidig brukstillatelse, ferdigattest mv. Dersom du velger å bestille ”meglerpakken” inneholder denne det meste av relevant dokumentasjon vedrørende eiendommen.

Selge eiendom privat uten megler – innhent boligsalgsrapport

Også når du velger å selge eiendom privat uten megler kan være lurt å engasjere en takstmann til å utarbeide en boligsalgsrapport. Takstmannen vil da utrede om det foreligger eventuelle feil eller mangler ved eiendommen, noe som du som selger har plikt til å opplyse om i henhold avhendingsloven. Dersom du investerer i en boligsalgsrapport vil denne også kunne benyttes ved eventuell tegning av eierskifteforsikring som må tegnes gjennom advokat eller megler. Dersom du har fått utarbeidet en boligsalgsrapport er det også mindre risiko for at kjøper vil reklamere i ettertid over eventuell feil eller mangler.

Sjekk priser på tilsvarende eiendommer i nabolaget

Innhent opplysninger om priser på naboeiendommer. Du får den beste oversikt over markedet ved å følge med på www.finn.no. Du vil unngå å selge under markedspris.

Salgsoppgave

Salgsoppgave kan du lage selv. Du finner mal til salgsoppgave ved å følge denne linken. Innhent et par andre salgsoppgaver som eksempler. Salgsoppgaven legges ut på www.finn.no, og deles ut på visning.

Annonsering

Det er i dag www.finn.no som er den største markedsplassen for omsetning av eiendom, både for meglere og privatpersoner som vil selge eiendom privat uten megler. Annonsering av bolig og eiendom på www.finn.no har tidligere vært forbeholdt eiendomsmeglere. I dag kan også privatpersoner som vil selge eiendom selv uten megler og annonsere eiendommen til salgs på www.finn.no. Boligsalgsrapport og salgsoppgave lastes opp i annonsen.

Visning

Det er en selvfølgelighet at eiendommen skal se mest mulig presentabel ut når du har visning. Boligen vaskes, ryddes, evt. males, og overflødige møbler og ting fjernes. Du kan også be en boligstylist om råd. Del ut salgsoppgave og budskjema. Budskjema finner du ved å følge denne linken.

Budrunde

Bindende avtale er inngått når et bud er akseptert. Det er viktig at budene inngis skriftlig. Det er kun skriftlige bud som du bør akseptere, og som utgangspunkt er det inngått en bindende avtale dersom du aksepterer et bud som er sendt via SMS eller mail.

Du bør føre en logg over bud som kommer inn, med navn på budgiver, tidspunkt for budet, kjøpesum og akseptfrist.

Oppgjør gjennom advokat

Når et skriftlig bud er akseptert bør du ta kontakt med advokat som kan bistå i forbindelse med oppgjøret. Ta kontakt med www.selgeiendom.no. Vi vil sette opp kjøpekontrakt, overtagelsesprotokoll, tinglyse sikringsobligasjon, motta kjøpesum, slette heftelser, fylle ut skjøte, besørge tinglysing og foreta sluttoppgjør.

Dersom kjøper skal ta opp lån med pant i eiendommen, vil banken normalt kreve at oppgjøret gjøres gjennom advokat eller megler.